Palo- ja työturvallisuus

Pelastustoimi opastaa ihmisiä tunnistamaan vaaran aiheuttajia, ehkäisemään onnettomuuksia sekä toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. Kannattaa kuitenkin varautua itse sammuttamaan tulipalo heti alkuunsa. Palo on saatava hallintaan pikaisesti, koska tuli etenee nopeasti tulipalon sytyttyä. Nopeaa poistumista hätätilanteessa auttavat hyvin merkityt poistumisreitit. Alkusammutusta ja pelastautumista on hyvä harjoitella etukäteen ja säännöllisesti. Alkusammutukseen sopivat välineet on pidettävä kunnossa ja helposti saatavilla.

Alkusammutuksella minimoit vahingot

Sammuttimien tarkastuksista ja kunnosta kannattaa huolehtia jo vakuutussyidenkin takia, mutta ennen kaikkea itsenne ja perheenne turvallisuuden takia. Sammuttimet suojelevat myös työntekijöitäsi, joten ota sammuttimien huolto oleelliseksi toimeksi myös työturvallisuussuunnitelmassa. Sammuttimien tarkastus väli on paikasta riippuen 1-2 vuotta.

Palopostit jäävät monessa yrityksessä ja taloyhtiössä lähes täysin huomiotta, koska palotarkastuksissa näihin ei kiinnitetä samalla tavalla huomiota kuin sammuttimiin. Palopostien kunto kannattaa kuitenkin määräajoin tarkastaa, koska hätätilanteessa ne ovat erittäin tehokas alkusammutusväline joka voi pelastaa rakennuksen palamiselta ja mikä tärkeintä se voi pelastaa ihmishenkiä. Huoltamattomat palopostit voivat ajan saatossa myös haurastua ja täten aiheuttaa vakaviakin vesivahinkoja rakenteisiin. Palopostien koeponnistus ikä on 5 vuotta ja suositeltava tarkastusväli 1 vuosi.

Luota hädän hetkellä kiinteistösi turvallisuuteen

Savunpoistoluukut ja -ikkunat poistavat savun tehokkaasti rakennuksista, täten ne vähentävät tukehtumisen vaaraa ja helpottavat näkyvyyttä poistuttaessa huomattavasti. Lisäksi palokunnan on huomattavasti helpompi työskennellä rakennuksessa, täten sammutustyö nopeutuu ja vahinkojen määrä pienenee. Savunpoistoluukkujen ja -ikkunoiden tarkastusväli vaihtelee hieman kohteen ja valmistajan mukaan, mutta yleisin tarkastus väli on 1 vuosi.

Väestönsuojat jäävät usein lähes täysin huomiotta, koska niiden rauhanajan käyttö keskittyy yleensä vain varastoiksi yms. Niiden tarkastuksista ja huolloista kannattaa kuitenkin pitää huolta, koska hädän tullessa niiden toimintakunto on elintärkeää. Väestönsuoja on saatava toimintakuntoiseksi 72 tunnin sisällä. Väestönsuojien suositeltava tarkastusväli on 1 vuosi ja tiiveyskoe olisi suoritettava 10 vuoden välein.

Lähtökohtana oma ja lähimmäisten turvallisuus

Henkilökohtaiset suojaimet antavat sinulle, työntekijöille ja läheisillesi turvallisen työskentely ympäristön. On tärkeää pitää suojaimet hyvässä kunnossa ja ajan tasalla. Laadukkaiden suojaimien hankinta on halpa henkivakuutus.

Ota askel kohti turvallisuutta